تبليغات هزينه نيست بلکه سرمايه است
 

انواع تبليغات در سايت آچمز
 

تبليغات طلايي (ويژه شرکت هاي تجاري)

تبليغ شرکتي در بلوک وسط و بالاي سايت: 15.000.000 ريال

تبليغ شرکتي در بلوک وسط و پائين سايت: 10.000.000 ريال

تبليغ شرکتي در بلوک هاي کناري سايت: 7.000.000 ريال

تبليغ شرکتي در بخش انتهايي سايت: 5.000.000 ريال

مدت اين تبليغات ماهانه مي باشد
این نوع از تبلیغات ویژه سازمان های غیر مرتبط با شطرنج است


 

تبليغات نقره اي (ويژه رويدادهاي بين المللي)

تبليغ رويداد بين المللي در بلوک وسط و بالاي سايت: 10.000.00 ريال

تبليغ رويداد بين المللي در بلوک وسط و پائين سايت: 7.000.000 ريال

تبليغ رويداد بين المللي در بلوک هاي کناري سايت: 5.000.000 ريال

مدت اين تبليغات 10 روز مي باشد


 

تبليغات برنزي (ويژه رويدادهاي داخلي)

تبليغ رويداد داخلي در بلوک وسط و بالاي سايت: 7.000.000 ريال

تبليغ رويداد داخلي در بلوک وسط و پائين سايت: 5.000.000 ريال

تبليغ رويداد داخلي در بلوک هاي کناري سايت: 4.000.000 ريال

مدت اين تبليغات 7 روز مي باشد


 

تبليغات آهني (درون مطلبي)

تبليغ رويداد بين المللي در درون مطالب: 3.000.000 ريال

تبليغ رويداد داخلي در درون مطالب:
2.000.000 ريال

تبليغات تنها يک بار و در يک مطلب درج مي گردد


 

تخفيفات مربوط به تبليغات رويدادها

تبليغ رويدادهاي پيشکسوتان داراي 40% تخفيف مي باشد

تبليغ رويدادهاي رده هاي سني داراي 20% تخفيف مي باشد

تبليغ رويدادهاي دانشگاهي داراي 20% تخفيف مي باشد


تکرار پیاپی تبليغ داراي 20% تخفيف مي باشد

تنها يک تخفيف به تبليغات اختصاص مي يابد
 

 

ديگر نکات

سايت آچمز در قبال تبليغات نمايش داده شده، هيچ مسئوليتي ندارد.

محتواي نگارشي تبليغات ارسالي پس از تاييد سايت، قابل نمايش خواهد بود.

نوع طراحي تمامي تبليغات تصويري به صورت JPG يا GIF و با حجم کم مي باشد. (حداکثر 50kb)

تبليغات به ترتيب تاريخ سفارش در سايت قرار مي گيرند و

تبليغات جديد در هر موقعيت نسبت به قبلي بالاتر قرار خواهد گرفت.

 

نحوه سفارش

سفارش تبليغات ساده و سريع است

شماره تماس:
  

ايميل: info@achmaz.ir

شماره کارت: 5859831052650701 بانک تجارت