صفحه و مهره شطرنج استاندارد تئوری شطرنج
 ساختارهای پیاده برنده
 روش من
 جلد دوم مسابقات بزرگ
 جلد اول مسابقات بزرگ
 
هنر قربانی در شطرنج

 راه استادی در شطرنج
 هوش شطرنجی
 
مینیاتورهای شطرنج

 آخر بازی
 دفتر ثبت حرکات
 
دفاع سیسیلی

 


 


شطرنج جیبی و همراه
 صفحه نمایش
 

صفحه چوبی اعلاء

 تهران - خیابان انقلاب - خیابان شهدای ژاندارمری - روبروی پست - شماره 126 - طبقه 4

تلفن های تماس :  66960652 - 66960651