ماهنامه شطرنج

قهرمان شطرنج جهان
قهرمان بانوان جهان
همه از یک خانواده ایم
رده بندی لیگ برتر

جدول رده بندی لیگ برتر:

گزارش پایانی نیم فصل اول

بخش ایران در سایت نتایج

اپلیکیشن های شطرنج
گشایش پارسی
* مسابقات برون مرزی

*2015/11/28-08
7 تا 17 آذر 1394
 بنیدورم (اسپانیا)
اسامی شرکت کنندگان


2015/12/19-30
28 آذر تا 9 دی 1394
 مسترز قطر (قطر)
اسامی شرکت کنندگان


2015/12/22-30
1 تا 9 دی 1394
 کلاسیک العین (امارات)
اسامی شرکت کنندگان


*2015/12/27-05
6 تا 15 دی 1394
 جام ریلتون (سوئد)
اسامی شرکت کنندگان


2016/01/08-15
18 تا 25 دی 1394
 آزاد پراگ (چک)
اسامی شرکت کنندگان
 

*2016/01/28-08
8 تا 19 بهمن 1394
 آزاد مسکو (روسیه)
اسامی شرکت کنندگان
 

*2016/02/29-11
10 تا 21 اسفند 1394
 ایروفلوت (روسیه)
اسامی شرکت کنندگان

آچمز در آپارات

چس بمب

Chess.com

تست
با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]