برگی از تاریخ شطرنج

21 اپریل

سالروز قهرمانی کاپابلانکا  اینجا

چهره برتر ورزش گیلان

 پروا بهزادنظیف کاندیدای چهره

برتر ورزش گیلان در سال 1392

سایت خزراسپورت

آگهی رویدادها

یکی از بهترین مسابقات آزاد
بین المللی شطرنج جهان :

مسابقات بین المللی نخجوان
نخجوان - جمهوری آذربایجان

گزارش پایانی دوره گذشته

همه از یک خانواده ایم
گشایش پارسی
تالار نرم افزار (Software)
فروشگاه صفحه شطرنج
رويدادهاي به اتمام رسیده

ا

دوازدهمین دوره مسابقات
لیگ برتر شطرنج ایران

نیم فصل اول / نیم فصل دوم

بخش ایران در سایت نتایج

ما را از طریق فید بخوانید

با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]