جام نوین در رشت

نخستین دوره مسابقات
شطرنج آزاد جام دوستی

9 لغایت 15 آذرماه / رشت

آیین نامه مسابقات

اسامی شرکت کنندگان

ماهنامه شطرنج

همه از یک خانواده ایم
بخش ایران در سایت نتایج

فروشگاه صفحه شطرنج
اپلیکیشن های شطرنج
گشایش پارسی
تالار نرم افزار (Software)
ما را از طریق فید بخوانید

با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]