دانشگاه صنعتی شریف

شروع کلاس های
استاد بزرگ اصغر گلی زاده:

8 شـــهریور!

در مدرسـه شطــــرنج
دانشگاه صنعتی شریفاستاد بزرگ اصغر گلی زاده

تلفن تماس:
021-66166160

ماهنامه شطرنج

برگی از تاریخ شطرنج

30 جولایسالروز تولد فابیانو کاروآنا اینجا
 
همه از یک خانواده ایم
بخش ایران در سایت نتایج

فروشگاه صفحه شطرنج
گشایش پارسی
تالار نرم افزار (Software)
ما را از طریق فید بخوانید

با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]