برگی از تاریخ شطرنج

امروز 17 اپریل سالروز تولد سرگی شیپوف 

آگهی رویدادها

یکی از بهترین مسابقات آزاد
بین المللی شطرنج جهان :

مسابقات بین المللی نخجوان
نخجوان - جمهوری آذربایجان

گزارش پایانی دوره گذشته

فروشگاه صفحه شطرنج
همه از یک خانواده ایم
بخش ایران در سایت نتایج

گشایش پارسی
تالار نرم افزار (Software)
رويدادهاي به اتمام رسیده

ا

دوازدهمین دوره مسابقات
لیگ برتر شطرنج ایران

نیم فصل اول / نیم فصل دوم

ما را از طریق فید بخوانید

با عرض پوزش ، این ماژول / بخش غیر فعال است !

[ بازگشت ]