چراغ روشن شطرنج ایران
شماره 1 شطرنج ایران


استاد بزرگ پویا ایدنی
مرد نخست شطرنج ایران

 لایو ریتینگ ایران (2500+)
در پایان مسابقات آزاد دبی
11 آوریل / 22 فروردین
1 Up   ایدنی 5.2+ 2578.2
2 Down  مقصودلو  9.9+ 2576.9
3 Equal  قائم مقامی 0.0 2556
4 Equal  درینی 0.0 2523
5 Equal  طباطبایی 0.0 2521
6 Equal  لرپری زنگنه 0.0 2516
7 Equal  پوررمضانعلی 0.0 2512

آچمز، سایت تخصصی شطرنج ایران
Iranian Live Rating
 گزارش آخرین فهرست فیده
 

همه از یک خانواده ایم
بخش ایران در سایت نتایج

اپلیکیشن های شطرنج
گشایش پارسی
اینستاگرام آچمز
آچمز در آپارات

چس بمب

Chess.com

تست

صفحات سایت

نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· شمکیر 2017[724]تمامی بازدیدکنندگان
· ریکیاویک 2017[226]تمامی بازدیدکنندگان
· ریکیاویک 2017[10]تمامی بازدیدکنندگان
· گرنگ 2017[3203]تمامی بازدیدکنندگان
· جوانان ایران 1395 (فینال)[654]تمامی بازدیدکنندگان
· آزاد گرنک 2017[1692]تمامی بازدیدکنندگان
· زوریخ 2017[1522]تمامی بازدیدکنندگان
· زوریخ 2017 (بلیتس)[474]تمامی بازدیدکنندگان
· بانوان اروپا 2017[234]تمامی بازدیدکنندگان
· بانکوک 2017[325]تمامی بازدیدکنندگان
· واسیلی ایوانچوک - هو یفان 2017[792]تمامی بازدیدکنندگان
· دبی 2017[4132]تمامی بازدیدکنندگان
· قهرمانی آمریکا 2017[4158]تمامی بازدیدکنندگان
· مسترز شارجه 2017[4796]تمامی بازدیدکنندگان
· شنزن 2017[1414]تمامی بازدیدکنندگان
· آزاد عراق 2017[777]تمامی بازدیدکنندگان
· قهرمانی شطرنج ایران 1395[15304]تمامی بازدیدکنندگان
· ایروفلوت 2017[9516]تمامی بازدیدکنندگان
· تست 555[30]تمامی بازدیدکنندگان
· گرندپری 2017 - شارجه[1385]تمامی بازدیدکنندگان

پخش زنده شبکه 1  پخش زنده شبکه 2  پخش زنده شبکه 3  پخش زنده شبکه 4 پخش زنده شبکه 5  پخش زنده شبکه 6
پخش زنده شبکه خبر پخش زنده شبکه ورزش پخش زنده کانال ورزش  پخش زنده کانال 3  پخش زنده شبکه آیفیلم  پخش زنده شبکه ifilm

پخش زنده شبکه 1 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 2 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 3 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 4 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 5 صدا و سیما  پخش زنده شبکه خبر صدا و سیما پخش زنده شبکه ورزش صدا و سیما