چراغ روشن شطرنج ایران
شماره 1 شطرنج ایران

 لایو ریتینگ ایران (2500+)
تا 30 اردیبهشت ماه 1396
 
1 Up  مقصودلو 6.5+ 2583.5
2 Down  ایدنی 0.0 2578
3 Equal  قائم مقامی 0.0 2556
4 Equal  درینی 0.0 2523
5 Up  لرپری زنگنه 0.0 2516
6 Down  طباطبایی 12.4- 2508.6
7 Equal  پوررمضانعلی 6.7- 2505.3

آچمز، سایت تخصصی شطرنج ایران
Iranian Live Rating

همه از یک خانواده ایم
بخش ایران در سایت نتایج

اپلیکیشن های شطرنج
گشایش پارسی
اینستاگرام آچمز
آچمز در آپارات

چس بمب

Chess.com

تست

صفحات سایت

نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· گرندپری 2017 (مرحله دوم)[1812]تمامی بازدیدکنندگان
· قهرمانی بانوان آسیا 2017[1794]تمامی بازدیدکنندگان
· قهرمانی آسیا 2017[3693]تمامی بازدیدکنندگان
· سیگمان 2017[568]تمامی بازدیدکنندگان
· نخجوان 2017[132]تمامی بازدیدکنندگان
· جوانان آسیا 2017[4352]تمامی بازدیدکنندگان
· جوانان آسیا 2017 (رپید)[897]تمامی بازدیدکنندگان
· شمکیر 2017[3525]تمامی بازدیدکنندگان
· ریکیاویک 2017[702]تمامی بازدیدکنندگان
· ریکیاویک 2017[19]تمامی بازدیدکنندگان
· گرنگ 2017[3532]تمامی بازدیدکنندگان
· جوانان ایران 1395 (فینال)[689]تمامی بازدیدکنندگان
· آزاد گرنک 2017[1799]تمامی بازدیدکنندگان
· زوریخ 2017[1645]تمامی بازدیدکنندگان
· زوریخ 2017 (بلیتس)[497]تمامی بازدیدکنندگان
· بانوان اروپا 2017[326]تمامی بازدیدکنندگان
· بانکوک 2017[338]تمامی بازدیدکنندگان
· واسیلی ایوانچوک - هو یفان 2017[804]تمامی بازدیدکنندگان
· دبی 2017[4223]تمامی بازدیدکنندگان
· قهرمانی آمریکا 2017[4264]تمامی بازدیدکنندگان

پخش زنده شبکه 1  پخش زنده شبکه 2  پخش زنده شبکه 3  پخش زنده شبکه 4 پخش زنده شبکه 5  پخش زنده شبکه 6
پخش زنده شبکه خبر پخش زنده شبکه ورزش پخش زنده کانال ورزش  پخش زنده کانال 3  پخش زنده شبکه آیفیلم  پخش زنده شبکه ifilm

پخش زنده شبکه 1 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 2 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 3 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 4 صدا و سیما  پخش زنده شبکه 5 صدا و سیما  پخش زنده شبکه خبر صدا و سیما پخش زنده شبکه ورزش صدا و سیما